Persoonlijk

Ik begon mijn loopbaan als grafisch ontwerper. In die functie bewoog ik me jarenlang binnen het bedrijfsleven, het onderwijs en de culturele sector. In mijn werk stond steeds de mens en zijn ervaringswereld centraal. Dit kreeg uiteindelijk een meer expliciete vorm in de Atlas van de Belevingswereld, die ik samen met mijn toenmalige partner en collega Jean Klare maakte*. We ontvingen hierop vele bijzondere en ontroerende reacties van over de hele wereld. Wat mij daarin het meest trof was dat veel mensen aangaven dat het boek over hen ging; ze voelden zich gezien en ze vonden ruimte om belangrijke stappen in hun leven vorm te gaan geven. Ik wist dat ik met dat werk iets had neergezet dat recht uit mijn hart kwam.

Vanaf 2004 volgde ik een 4-jarige studie tot gestalttherapeut bij Multidimens. Daarnaast begon ik aan de studie psychologie en volgde diverse bijscholingen op het gebied van groepsdynamica en systemisch werk.

Sinds 2008 ben ik aan het werk als therapeut, coach en trainer. Dit doe ik in mijn praktijk in Deventer en in de groepspraktijk in Rotterdam.

Een specifiek aandachtsgebied in mijn werk is de begeleiding van mensen met een zeer hoge intelligentie. 

 

Registratie en vergoeding

Ik ben registertherapeut BCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) bij RBCZ en aangesloten bij beroepsorganisatie NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)

Ik ben EIA gecertificeerd Senior Practitioner Coach (Europese Individuele Accreditatie namens EMCC: European Mentoring en Coaching Council) en aangesloten bij NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) 

Ik werk volgens de ethische code van de NVAGT (Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie) en de NOBCO.

Mijn praktijk staat middels een AGB-code bij verzekeringsmaatschappijen geregistreerd. Dit betekent dat in sommige gevallen een gedeeltelijke vergoeding van therapiekosten mogelijk is. Een beknopt overzicht van verzekeraars en vergoedingsmogelijkheden is te vinden op de site van het NFG: www.de-nfg.nl Het kan bij sommige zorgverzekeraars (bijvoorbeeld Salland Verzekeringen) noodzakelijk zijn een verwijzing van de huisarts te tonen.

 

*Atlas van de Belevingswereld, Louise van Swaaij & Jean Klare, met beschouwingen van Ilja Maso en Saskia Sombeek (beschouwingen alleen in edities van voor 2011 - vanaf 1999 in 17 talen verschenen.

 

Links

LinkedIn profiel van mijzelf: http://www.linkedin.com/pub/louise-van-swaaij/5/5b/60b

Alles over de Atlas van de Belevingswereld en de daartoe behorende producten en mogelijkheden: www.atlasvandebelevingswereld.nl

Cursus voor hoogbegaafde volwassenen: www.buitendebinnenwereld.nl

Frans Corten: www.werkenwaarde.nl

Joos Veassens: www.id2.nl

Multidimens, Instituut voor procesbegeleiding: www.multidimens.nl

Bröring Coaching. Leren hoé je moet leren. Specialiteit: beelddenken, ad(h)d, dyslexie, dyscalculie. www.coachingommen.nl

 Vind-Een-Therapeut.nl

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg: www.de-nfg.nl

Instituut hoogbegaafdheid volwassenen: www.ihbv.nl

Louise van Swaaij

therapie, coaching & training

Louise van Swaaij - therapie Deventer
© 2012 Webwerken